e- mail : livsoervaag@gmail.com

 

 

mob. nr.  + 47  47079670

 

Atelie : Kunstneratelierene ved Smedasundet 

Strandgt 70 

5528 Haugesund 

Norway