top of page

Arbeider med forskjellige 

utrykksformer innen maleri, 

tegning, grafikk og noe skulpturarbeider.

 

 

Mine arbeider beveger seg mellom 

figurasjon , symboler

og abstrakte temaer hvor

innfallsvinkelen til billedspråket

er intuitivt og eksperimenterende .

 

utforsker fargebruken...

ønsker å innvie betrakteren i mine

« landskap «.

 

 

 

English:

 

Works with different formes in painting,

drawing , prints and some few sculptur work.

 

 

LIV SØRVAAG

bottom of page